Form Penilaian Lomba Kebersihan Kelas

Data yang sudah masuk :

*data akan terupdate secara otomatis setelah halaman di muat ulang

KelasJenis Penilaian (Pilih salah satu)Nilai
9k
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9j
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9i
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9h
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9g
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
9f
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
9e
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9d
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9c
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
9b
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9a
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
8k
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
8j
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8i
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8h
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8g
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
8f
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8e
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
8d
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8c
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8b
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8a
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
7k
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7j
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7i
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
7h
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
7g
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
7f
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7e
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7d
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7c
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
7b
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
7a
3. Kerapian dan kebersihan sudut kelas
3
8k
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8j
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8i
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8h
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8g
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8f
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8e
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8d
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8c
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9b
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9a
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8k
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8j
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8i
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8h
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8g
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
8f
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
8e
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8d
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8c
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8b
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8a
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
7k
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
1. Kerapian susunan meja/kursi
7j
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7i
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
7h
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
7g
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
7g
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
7f
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
7e
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7d
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7c
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
7b
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
7a
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9k
4. Kebersihan kelas
2
9j
4. Kebersihan kelas
2
9i
4. Kebersihan kelas
2
9h
4. Kebersihan kelas
2
9g
4. Kebersihan kelas
2
9f
4. Kebersihan kelas
2
9e
4. Kebersihan kelas
2
9d
4. Kebersihan kelas
3
9c
4. Kebersihan kelas
3
9b
4. Kebersihan kelas
3
9a
4. Kebersihan kelas
3
8k
4. Kebersihan kelas
2
8j
4. Kebersihan kelas
2
8i
4. Kebersihan kelas
2
8h
4. Kebersihan kelas
2
8g
4. Kebersihan kelas
2
8f
4. Kebersihan kelas
2
8e
4. Kebersihan kelas
2
8d
4. Kebersihan kelas
3
8c
4. Kebersihan kelas
2
8b
4. Kebersihan kelas
2
8a
4. Kebersihan kelas
2
7K
4. Kebersihan kelas
2
7J
4. Kebersihan kelas
2
7I
4. Kebersihan kelas
3
7H
4. Kebersihan kelas
2
9K
7. Kebersihan lingkungan
3
9J
7. Kebersihan lingkungan
3
7k
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
9I
7. Kebersihan lingkungan
2
7g
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
9H
7. Kebersihan lingkungan
2
7G
4. Kebersihan kelas
2
9G
7. Kebersihan lingkungan
2
9F
7. Kebersihan lingkungan
2
7g
4. Kebersihan kelas
2
9D
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
9C
7. Kebersihan lingkungan
3
7F
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9B
7. Kebersihan lingkungan
3
9A
7. Kebersihan lingkungan
2
8K
7. Kebersihan lingkungan
2
8J
7. Kebersihan lingkungan
2
7E
4. Kebersihan kelas
2
8I
7. Kebersihan lingkungan
2
7D
4. Kebersihan kelas
2
8H
7. Kebersihan lingkungan
3
8G
7. Kebersihan lingkungan
2
7C
4. Kebersihan kelas
2
8F
7. Kebersihan lingkungan
2
7B
4. Kebersihan kelas
2
8D
7. Kebersihan lingkungan
4
8C
7. Kebersihan lingkungan
3
7A
4. Kebersihan kelas
2
8B
7. Kebersihan lingkungan
2
8A
7. Kebersihan lingkungan
3
7K
7. Kebersihan lingkungan
2
7J
7. Kebersihan lingkungan
3
7I
7. Kebersihan lingkungan
4
7H
7. Kebersihan lingkungan
3
7G
7. Kebersihan lingkungan
2
7F
7. Kebersihan lingkungan
3
7E
7. Kebersihan lingkungan
2
7D
7. Kebersihan lingkungan
2
7C
7. Kebersihan lingkungan
2
7B
7. Kebersihan lingkungan
2
7A
7. Kebersihan lingkungan
2
9i
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
9j
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9D
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9C
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9B
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9A
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9H
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9G
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9F
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
9E
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8K
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
8I
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8H
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8G
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8F
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8e
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8d
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8c
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8J
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
8B
1. Kerapian susunan meja/kursi
4
8 A
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
3
9K
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9E
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
7k
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
3
7j
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
3
7i
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
3
7h
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
2
7g
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
2
7f
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
4
7e
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
2
7d
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
3
9F
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
7C
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
4
9G
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
2
9H
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
7B
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
2
7K
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
7A
2. Kebersihan jendela, pintu, dan dinding
3
7J
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
7I
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
4
8D
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
4
8b
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
9c
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
8E
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
8F
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
2
8G
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
8C
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
4
8J
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
4
8B
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
8I
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
8H
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9K
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
9J
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
9I
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
8A
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9H
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
9G
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
7H
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9F
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
9E
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
9D
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
7G
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9C
1. Kerapian susunan meja/kursi
3
9B
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
9A
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
8K
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7F
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
8J
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
8I
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
8H
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
8G
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7E
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
8F
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
8E
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
8D
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
8C
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7D
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
8A
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7K
1. Kerapian susunan meja/kursi
2
7J
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7C
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
7I
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7H
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
3
7F
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7B
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
7E
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7D
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7C
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
7B
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
8K
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
2
7A
5. Meja guru (taplak, vas bunga, tempat alat tulis, dll)
2
9D
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9A
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9B
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
7A
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
4
9C
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9I
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
3
9J
9. Ketertiban dalam proses belajar mengajar
4
7a
6. Kelengkapan kelas
4
9d
6. Kelengkapan kelas
3
9k
6. Kelengkapan kelas
3
9i
6. Kelengkapan kelas
3
9c
6. Kelengkapan kelas
4
9b
6. Kelengkapan kelas
3
9a
6. Kelengkapan kelas
4
7g
6. Kelengkapan kelas
3
7e
6. Kelengkapan kelas
3
7d
6. Kelengkapan kelas
3
7j
6. Kelengkapan kelas
4
8i
6. Kelengkapan kelas
4
7k
6. Kelengkapan kelas
4
7i
6. Kelengkapan kelas
4
8j
6. Kelengkapan kelas
3
8h
6. Kelengkapan kelas
3
8g
6. Kelengkapan kelas
4
8f
6. Kelengkapan kelas
3
9g
6. Kelengkapan kelas
3
8d
6. Kelengkapan kelas
4
9h
6. Kelengkapan kelas
3
8e
6. Kelengkapan kelas
3
8c
6. Kelengkapan kelas
4
8b
6. Kelengkapan kelas
4
8a
6. Kelengkapan kelas
3
7h
6. Kelengkapan kelas
3
7f
6. Kelengkapan kelas
4
7c
6. Kelengkapan kelas
3
7b
6. Kelengkapan kelas
3
8k
6. Kelengkapan kelas
3
9e
6. Kelengkapan kelas
3
9f
6. Kelengkapan kelas
4
9J
6. Kelengkapan kelas
3